Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα     Πλανήτης Μέλισσα


Ένα δώρο στους μικρούς μας φίλους

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Δρ. Άγγελος Καραγιάννης, E-mail: akara@pspa.uoa.gr

ΕΓΚΡΙΣΗ

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρ. εγκριτικής απόφασης για το σχολικό έτος 2022/23: Φ1/ΔΣ/103952/110008/Δ7/12-9-2022.
Βλ. έγκριση edu-gate

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πλανήτης Μέλισσα» έχει στόχο να γνωρίσει στα σχολεία, και ιδίως στους μαθητές δημοτικών σχολείων, τον κόσμο της μέλισσας και της μελισσοκομίας, και να αναδείξει τις αρετές που διέπουν την οργάνωση, τη λειτουργία και τη δομή της κοινωνίας των μελισσών. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία των μελισσών για το οικοσύστημα, την εξέλιξη και τη διαιώνιση των ειδών, τη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας και την παραγωγή ειδών διατροφής, μέσω της επικονίασης. Παρουσιάζονται στα παιδιά η κυψέλη και τα προϊόντα της, και εξηγείται η σπουδαιότητά τους στη διατροφή και την υγεία του ανθρώπου.

Το εκπαιδευτικό υλικό και η παιδαγωγική επάρκεια και καταλληλότητα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχουν λάβει θετική εισήγηση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (βλ. συνημμένη Απόφαση έγκρισης παραπάνω).

Το πρόγραμμα, με πρωτότυπο, επιστημονικά ορθό και άρτιο τρόπο, συνδυάζοντας θεωρία και πράξη, επιδιώκει να καλλιεργήσει μια θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον, να προωθήσει συνεργατικές και οργανωτικές δεξιότητες και να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό σε δράσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ


Δράση 1 - Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση (δύο διδακτικές ώρες)

Οι μαθητές γνωρίζουν τον κόσμο της μέλισσας και τον ρόλο του μελισσοκόμου, τη σχέση της μέλισσας με το περιβάλλον, την προσφορά της, τους κινδύνους που την απειλούν και μαθαίνουν τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τη βοηθήσουμε.

Δράση 2 - Κατασκευή μελισσόκηπου (μία διδακτική ώρα)

Στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής και της βιωματικής μάθησης, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μελισσοκομικά φυτά, και να δημιουργήσουν έναν μελισσόκηπο στον αύλειο χώρο του σχολείου τους, φυτεύοντας μικρά φυτά. Έχει, πλέον, δημιουργηθεί μια μικρή γωνία πρασίνου, και, συνάμα, καταφυγίου ζωής για τις μέλισσες της περιοχής. Παράλληλα, τοποθετείται στον κήπο πινακίδιο που σηματοδοτηθεί τον μελισσόκηπο, με την επωνυμία της σχολικής μονάδας.

Δράση 3 - Ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης μάθησης

Προσφέρεται πλατφόρμα e-learning με υλικό, πληροφορίες και εργαλεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αξιολόγηση και αποτίμηση.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Στο «Πλανήτης Μέλισσα» μετέχουν πιστοποιημένοι συνεργάτες, όπως Παιδαγωγοί/Εκπαιδευτικοί, Γεωπόνοι, Τεχνολόγοι Γεωπονίας, Κτηνίατροι, Αλλεργιολόγοι, Μελισσουργοί, διοικητικοί επιστήμονες κ.α. Όλοι οι εισηγητές έχουν μεγάλη θεωρητική και πρακτική πείρα, συναφή με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος, και κάνουν χρήση της κατάλληλης επιστημονικής βιβλιογραφίας.

ΚΟΣΤΟΣ

Το πρόγραμμα παρέχεται χωρίς κόστος για τους μαθητές και περιλαμβάνει υποστήριξη και συντονισμό προς τους εκπαιδευτικούς. Για την κάλυψη των δαπανών υλοποίησης προσελκύονται δωρεές από ιδιώτες/φορείς ή τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων.

Όσοι ενδιαφέρονται να στηρίξουν τη δράση (φορείς/ιδιώτες) ή γενικότερα το έργο μας με υλικό ή είδος ή χρήμα (δωρεά/χορηγία) μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑ"

Ο Σύλλογος Μελισσοκόμων Αττικής μιλά στο «Ύπαιθρος Χώρα» για το ταξίδι των μαθητών δημοτικών σχολείων στο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Πλανήτης Μέλισσα». 


Ευχαριστούμε το ypaithros.gr και την κα Βικτωρία Αποστολοπούλου για τη φιλοξενία.

Δείτε τη συνέντευξη:

https://www.ypaithros.gr/syllogos-melissokomon-attikis-mathites-dimotikon-sxoleion-taksideyoun-planiti-melissa/


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Fb: https://www.facebook.com/syllogosmelissokomonattikis